กฎหมายก่อสร้างอาคารที่ควรรู้

กฎหมายก่อสร้างอาคารที่ควรรู้

สำหรับนักพัฒนาอสัหาฯ ที่ต้องการก่อสร้างอาคารคูหาควรมีความรู้เรื่องกฎหมายเอาไว้เพื่อที่จะได้ทำถูกกฎหมายไม่ต้องรื้อถอนทีหลังเนื่องจากมีกฎหมายทางด้านควบคุมการก่อสร้างพรบ.ควบคุมอาหาร 2522 เพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการก่อสร้างอีกทั้งยังมีกฎหมายลูกที่เป็นกฎหมายกระทรวงข้อบัญญิติในการประกาศต่างๆ ในท้องถิ่นที่ดินอยู่สิ่งเหล่านี้ต้องรอบรู้และศึกษาให้ดีๆ

เช่น กฎหมายร่นคอนโด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่กำหนดลักษณะของอาคารบางประเภท ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ สำนักงาน คลังสินค้า โรงงาน โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดวัสดุของอาคาร พื้นที่ภายในอาคาร บันไดของอาคาร และที่ว่างนอกอาคาร

โดยเฉพาะพวกอาคารชุด หรือคอนโด ที่มีความสูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป High rise  โดยกำหนดระยะร่น หากคอนโดนั้นติดกับถนนสาธารณะ หากมีคาวมกว้างน้อยกว่า 6 เมตรต้องร่นอาคารให้ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร แต่หากมีความสูงเกิน 8 เมตร จำพวกตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ จะต้องมีระยะร่น

  • ถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ร่นอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
  • ถ้าถนนมีความกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ต้องร่นแนว อาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของความกว้างถนนสาธารณะ
  • ถ้าถนนมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน อย่างน้อย 2 เมตร

ปัจจุบันนี้มีคอนโดมิเนียมหลายแห่ง ที่โชว์จุดขายด้วยวิวทิวทัศน์สวย ใกล้ทะเลสาบแม่น้ำใหญ่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงระยะร่นของตัวอาคาร High rise หรือ Low rise ด้วย ซึ่งกฎหมายที่ต้องเข้ามาควบคุมนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย ไม่ให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียง แนวร่นดังกล่าวยังทำให้รถดับเพลิงเข้าถึง เพิ่มความสะดวกในการควบคุมการดับเพลิง อีกทั้งยังมีพื้นที่มุมสวย ไว้สำหรับปลูกต้นไม้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเป็นร่มเงาให้กับผู้พักอาศัย และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นไปพื้นที่ข้างเคียงของผู้อื่น ป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและสิ่งของ

ในกรณีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หากมีการลงมือก่อสร้างไปแล้ว จะมีการสั่งให้เจ้าของผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ระดับการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนนั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จะให้ทำการแก้ไขให้ถูกภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรณีก่อสร้างไปแล้ว หรือดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จะต้องทำการรื้อถอนในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะเห็นว่า หากไม่ทำตามที่กำหนดตามกฎหมายอาคาร อาจส่งผลเสียอย่างมากมาย ไม่สามารถทำประโยชน์ในอาคาคาร จนกระทั้งรื้อถอน ทางที่ดีควรทำตามกฎหมาย ไม่จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมาย ปัญหาเหล่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้น

ติดต่อ PRA ACADEMY

สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

Start typing and press Enter to search