ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

เชื่อเลยว่ามีหลายท่านที่ซื้อที่ดินทิ้งไว้หลายปี แต่ไม่เคยเหลียวแล

กลับไปแวะดู ตรวจเช็คที่ดินกันสักเท่าไหร่ บางท่านอาจลืมไปด้วยซ้ำว่าซื้อที่ดินเก็บไว้

ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่ ถ้าคุณยังปล่อยประละเลย ไม่ยอมไปดูที่ดินของคุณเลย

เพราะคุณอาจโดนคนบางกลุ่มแย่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินจาก “การครอบครองปรปักษ์” ก็เป็นได้

.

คำว่า ครอบครองปรปักษ์ หมายถึง การที่คุณเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเอง

โดยถูกคนอื่นยึดครองไว้แต่เพียงผู้เดียว ตามตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

ระบุไว้ว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ

ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี

ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์” แต่การที่เขาจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี้

 

  1. ต้องมีการเข้าไปยึดครองทรัพย์สิน เช่น การเข้าไปทำประโยชน์เพื่อปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในสวน ไร่ นานั้น

จึงถือว่าได้ครอบครองสวน ไร่ นานั้น

2.ที่ดินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ ต้องเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ ตราจอง ที่ลงกำกับไว้ว่า “ได้ทำประโยชน์ไว้แล้ว” เท่านั้น

  1. การเข้าครองต้องไม่เป็นในลักษณะการข่มขู่ ใช้กำลัง กลโกง หรือฟ้องขับไล่
  2. เข้าครอบครองโดยไม่ได้ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น
  3. ผู้ที่เข้าครอบครองต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น ไม่ใช่ครอบครองเพื่อมอบให้ผู้อื่น
  4. ต้องครอบครองเป็นระยะเวลาติดกัน 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนริมทรัพย์ต้อองครอบครองติดต่อกัน 5 ปี

 

จากหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ การครอบครองปรปักษ์ หมายรวมถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น

ส่วนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำผลประโยชน์ หรือที่ดินมือเปล่า เช่น น.ส.3 , น.ส.3 ก , น.ส.3 ข เป็นต้น

ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์ เพราะผู้ครอบครองมีสิทธิแค่ครอบครองที่ดินเท่านั้น ไม่ได้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด

 

ฉะนั้นจึงขอแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากเสียที่ดินไปฟรีๆ ก็หมั่นไปตรวจเช็ค ดูแลที่ดินบ้าง

อย่าปล่อยให้ที่ดินรกร้างจนมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณ

 

 

ขอบคุณภาพจาก angrygaypope.com

ติดต่อ PRA ACADEMY

สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

Start typing and press Enter to search