รู้จัก EIA คืออะไร

รู้จักEIA คืออะไร

 

สำหรับนักลงทุนอสังหาฯที่ต้องการก่อสร้างอสังหาฯนั้นๆขึ้นมาใหม่ควรทำความรู้จักกับ EIA ศึกษาให้ดีๆก่อนลงทุนเพื่อไม่ผิดกฎหมายทำให้ต้องฟ้องร้องกันภายหลัง

EIA หรือ Environmental Impact Assessment Report เป็นการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ว่าสมควรดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ โดยการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องทำตามกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติ(พรบ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 46 ที่ระบุว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้นที่กล่าวมา จะต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อกำหนดต่างๆตาม EIA ถือเป็นข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาที่เจ้าของโครงการมีให้ไว้ โดยข้อกำหนดใน EIA จะเป็นสิ่งที่แนบท้ายใบอนุญาติต่างๆ เช่น ใบอนุญาติการก่อสร้าง ดังนั้นหากเจ้าของโครงการไม่ทำตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ หน่วยงานผู้มีสิทธิอนุญาติ ก็มีสิทธิลงโทษตามระเบียบได้

การจัดทำ EIA ประกอบด้วยการศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน

  1. ทรัพยากรกายภาพ คือการศึกษาถึงผลกระทบความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากร ดิน น้ำ อากาศ เสียง ว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
  2. ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อระบบนิเวศน์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ปะการัง เป็นต้น
  3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต คือการศึกษาถึงผลกระทบที่มีผลต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม

ถ้าโครงการไหนไม่ผ่าน EIA จะไม่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง หรือกรณีก่อสร้างแล้วก็อาจถูกคัดค้าน โดยปกติเจ้าของโครงการต้องทำรายงาน ไปยังสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สวผ. โดยใช้เวลาประมษณ 6 เดือนในการได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ว่าผ่านหรือควรแก้ไขจนกว่าจะผ่าน

สำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่ต้องการทราบว่า โครงการที่เราจะลงทุนได้ผ่านการตรวจสอบ EIA แล้วหรือไม่ สามารถเข้าไปที่ http://eia.onep.go.th/ สามารถตรวจสอบสถานะของโครงการจากฐานข้อมูลโครงการที่รอพิจารณาหรือประกาศแล้วว่าได้รับความเห็นชอบผ่านการพิจารณา EIA

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อไว้ในช่วงพีเซลแล้วโครงการนั้นไม่ผ่านพิจารณา EIA จะไม่ได้รับการก่อสร้างดังนั้นต้องตกลงปรงใจกับผู้รวมชะตาที่จองไว้แล้วเกิดเคสเดียวกับเราเพื่อฟ้องร้องให้โครงการรับผิดชอบว่าจะมีการคืนเงินเมื่อไรหรืออาจต้องปรึกษาทนายทางกฎหมายหากโครงการเริ่มทำอะไรม่ชอบมาพากล  เอาเปรียบสามารถร้องเรียนกับสคบ.ได้

 

ติดต่อ PRA ACADEMY

สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

Start typing and press Enter to search