แนวทางแก้ไขที่ดินตาบอด ไร้ทางออกให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง

แนวทางแก้ไขที่ดินตาบอด ไร้ทางออกให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง

ที่ดินตาบอดเป็นที่ติดไม่ติดทางสาธารณะ ไม่มีถนนเชื่อมเข้าสู่ทางสะดวก ปิดล้อมด้วยบ้าน หรือที่ดินของคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ที่ดินตาบอดนี้เป็นที่ดินที่เกิดจาก มรดกตกทอดแบ่งสู่ลูกหลาน หรือบางรายอาจจมีการขายต่อตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ หรือเข้าใจง่ายๆ คือต้องใช้ทางผ่านจากเจ้าของที่ดินคนอื่น โดยที่ต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อน ซึ่งทางผ่านทางกฎหมายจะเรียกว่าทางจำเป็น

ที่ดินที่ถูกห้อมล้อมจนกลายเป็นที่ดินตาบอด สามารถขอทางจำเป็นได้ โดยมีเงื่อนไขคือ

1.ต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อม ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดินที่ขอทางผ่าน

2.การใช้ประโยชน์ทางจำเป็นต้อง ต้องจ่ายค่าทดแทนให้เจ้าของที่ดิน จะกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้

แต่หากเกิดกรณีที่เจ้าของไม่อนุญาตให้ออกสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอเปิดทางจำเป็นและจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อใช้ที่ดินของเขาสู่ถนนสาธารณะทางที่ดีควรตรวจสอบเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินดูตำแหน่งสภาพแวดล้อมโดยรอบรวมถึงตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นน.4 หรือไม่ เพื่อทำประโยชน์ได้เต็มที่ เพราะโฉนดประเภทอื่นๆ สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ แต่ไม่สามารถซื้อขายได้

สามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินได้จาก

1.สำนักงานที่ดิน เพื่อดูตำแหน่ง ชื่อเจ้าของที่ดิน รูปร่างหน้าตาที่ดิน ตรวจสอบดูว่าโฉนดมีการปลอมแปลงหรือไม่

2.ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆเช่น กรมป่าไม้หากที่ดินนั้นอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้ หรือหากติดทะเลก็กรมเจ้าท่า รวมถึงทางพิเศษ ว่าที่ดินแปลงนี้ถูกเวนคืนหรือไม่ หากอยู่ใกล้วิทยุสื่อสารการบินก็กรมการบินพาณิชย์

ควรเช็คประวัติผู้ถือครองที่ดินให้ดีๆพิจารณาดินให้ดีๆพิจารณาดูว่าที่ดินแปลงนี้เคยมีปัญหากับเจ้าของที่ดินเดิมหรือไม่หรือที่ดินข้างเคียงเคยใช้ประโยชน์อะไรก่อนขายเพื่อประกอบการตัดสินใจรวมถึงคมนาคมทางเข้าออก สะดวกสบายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

ติดต่อ PRA ACADEMY

สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

Start typing and press Enter to search