โค้ชโดโด้กฎหมายอสังหาฯ

  อาจารย์โดโด้ ทนายธานี โทจรัญ

  ประสบการณ์การทำงาน

  ทนายความที่ได้รับมอบหมายโปรเจ็คมูลค่ากว่า 1,000  ล้านบาท
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ธานีเอสเตท แอนด์ลอว์จํากัด สีลม กรุงเทพฯ
  วิทยากรประจําสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (THAI RESAM)

  • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยม) หลักสูตรสําหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
  • Certified International Property Specialist (CIPS), NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS, USA.

   

  • หลักสูตร ผู้บริหารการตลาด (RE-CU) สมาคมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านลขิสิทธิ์
  • สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)
  • กําลังศึกษาต่อปริญญาเอกบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้จัดการโครงการโพไซดอล วิลล่า มาลีซีวิว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (Swedish Development)
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสําหรับชาวต่างชาติและภาษีโครงการเซ้าท์เทริน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  • ที่ปรึกษาด้นกฎหมายและการตลาดโครงการชีวา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโครงการ Skylight, Water Edge, Habitus Condominium พัทยา จังหวัดชลบุรี(Canadian Development)
  • วิทยากรบรรยายวิทยากรและพิธีกรรับเชิญบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่ น บจ. วินเนอร์ เอสเตอร์ บจ. เอสเตส คอนเนอร์และอัศวิน
  • อสังหาริมทรัพย์ Real Estate (Brick) อ.เชี่ยว ชอบช่วย

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการตลาดโครงการ อสังหารมิทรัพย์รายย่อยอีกหลายโครงการ ทั้งนักธุรกิจไทยและชาวต่างชาติ

  ติดต่อ PRA ACADEMY

  สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

  Start typing and press Enter to search