C-411_02

ภาษีออนไลน์ ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!

ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า คนเริ่มให้ความสนใจธุรกิจออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก สามารถเปิดร้านขายของออนไลน์ได้ทันที และหลายคนประสบความสำเร็จกับธุรกิจออนไลน์กันก็เยอะโดยที่ผ่านมา ได้มีการร่าง พ.ร.บ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการเสียภาษี หรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์”  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต่อไปนี้หากมีการซื้อขายผ่านออนไลน์ สรรพกรจะตรวจสอบการเสียภาษี และไม่ใช้แค่คนที่ขายออนไลน์เท่านั้น ทุกคนมีสิทธิโดนหมดถ้าเข้าข่ายเงื่อนไข โดยจะดีเดย์ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้      

ยอดเงินเท่าไรถึงส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลการให้บริการกรมสพรรพากร ก็ต่อมีมีการรับโอนกันไม่ว่าจะเป็นทางตู้ ATM ทาง Internet Banking ไม่รวมการรับเงินกันเอง

  • ทุกครั้งที่มีการโอนเงินกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง/ปี จะถูกตรวจสอบหมดไม่ว่ามูลค่าเงินจะมากหรือน้อย
  • ฝากเงินรับโอนทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้ง ยอดรวมกันร 2 ล้านขึ้นไป เช่นทั้งจำนวนครั้งและมูลค่าเงิน 400 ครั้งมูลค่าร่วม 2.5 ล้านแบบนี้โดนตรวจสอบแน่ แต่ถ้า 400 ครั้งรวมแล้วได้มูลค่า 1 ล้านบาท แบบนี้ไม่โดนตรวจสอบ หรือยอดเงินโอน 300 ครั้ง มูลค่า 3 ล้านบาท ไม่โดนตรวจสอบเช่นกัน

โดยยอดรวมนี้นับตั้งแต่วันที่ 1-มกราคม-31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ

คิดค่าใช้จ่ายภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์แบ่งเป็น 3 แบบ

  1. หักค่าใช้จ่ายตามอัตรา 60% สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ซื้อมา ขายไป ไม่ได้ผลิตเอง
  2. หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับร้านค้าที่ผลิตสินค้าเอง แต่กรณีนี้ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่น
  3. หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือ คิดภาษี 0.5% หากคุณมีรายได้จากการขายของออนไลน์มากกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ส่วนยอดขายเท่าไรถึงต้องเสียภาษีนั้น ต้องบอกก่อนว่าเป็นคละส่วนกับการเรียกเก็บภาษีขายออนไลน์ เพราะเป็นเพียงการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคารเท่านั้นเพื่อให้สรรพกรได้ตรวจสอบ จะโดนหรือไม่โดนภาษีต้องตรวจสอบกันอีกที โดยภาษีออนไลน์ปัจจุบันอย่างที่รู้กันอยู่แล้วคือ รายได้สุทธิตั้งแต่ 1500,000 บาท/ปีขึ้นไป บุคคลธรรมดาต้องเสียรายได้ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม vat หากมีรายได้ 1.8 ล้านบาท/ปีขึ้นปีถึงจะเสียรายได้

สูตรการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิต่อปี

อัตราภาษี

0 – 150,000

*ได้รับการยกเว้นภาษี*

150,001 – 300,000

5%

300,001 – 500,000

10%

500,001 – 750,000

15%

750,001 – 1,000,000

20%

1,000,001 – 2,000,000

25%

2,000,001 – 5,000,000

30%

5,000,001 บาทขึ้นไป

35%

 

เช่น นาย ก มีรายได้จากการขายออนไลน์ 1,000,000 บาท คิดภาษี 60% เท่ากับ 600,000 บาท

สูตรการคำนวณคือ

(รายได้-ค่าใช้จ่าย-ค่าลดหย่อน)x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย

1,000,000 -600,000 = 400,000 บาท

ถ้ามีค่าลดหย่อนบิดา มารดา บุตร ช้อปช่วยชาติ ประกันชีวิต ฯลฯ ก็สามารถนำมาลดหย่อนตรงนี้ได้ หากไม่มีก็ต้องจ่ายจำนวนจริงที่ต้องเสียภาษี สำหรับใครที่งงกับตัวเชข สามารถโหลดแอพ RD Smart Tax, iTAX Pro, เว็บไซต์ของธนาคาร มาช่วยในการคำนวณภาษีได้

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อรับกับกฎหมายบังคับใช้นี้ กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ปี 2562 ไม่ต้องกังวลกับรายการโอนย้อนหลังที่ผ่านมา หากทำถูกต้อง ยื่นภาษีอย่างถูกกฎหมาย ทำรายรับร่ายจ่ายชัดเจน เก็บเอกสารต่างๆ เอาไว้สบายใจ ไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน ดังนั้นบุคคลทุกคน ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีรายได้ ต้องมีการเสียภาษี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาทีหลัง