391

สัญญาเช่า!! อย่าพลาดต้องชัดเจน

ในการทำธุรกิจปล่อยเช่าอสังหานั้นฯ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “สัญญาเช่า” ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจนี้ เปรียบเสมือนกำแพงอีกขั้น ที่เป็นเกาะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นสัญญาเช่าจึงต้องรัดกุมเป็นธรรม ทั้งฝ่ายผู้เช่าและผู้ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าชำรุด ผนังเป็นรู น้ำรั่วไฟไม่ติด กระเบื้องแตก กรณีนี้ผู้ให้เช่าควรระบุในเอกสารให้ชัดเจน ใครเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย รวมไปถึงค่าส่วนกลาง เพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงกันภายหลัง

นอกจากนี้อย่าลืมกำหนดมูลค่าของใช้ต่างๆ ทุกชิ้นในอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้เตียง ตู้เย็น ไมโคเวฟ เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้จะเป็นอย่างไร อาจเกิดอัคคีภัย หรือทะเลาะกัน จนทำให้ข้าวของเสียหาย ดังนั้นควรระบุไปเลย “หากเกิดกรณีไม่คาดฝัน ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างน้อยตามมูลค่าทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าหรือมากกว่า” รวมถึงกลิ่นต่างๆ ภายในห้องเช่าด้วย ไม่ส่งกลิ่นกวนใจเพื่อนข้างห้อง และในห้องต้องรักษาความสะอาด

อีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่เลยคือ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ เพราะอาจสร้างความรบกวนกับเพื่อนบ้าน บ้านอาจเกิดความเสียหาย ควรระบุให้ชัดในสัญญาเช่าให้ดีๆ พร้อมภายถ่าย รายการเช่าในสัญญาทั้งเข้าและขาออกยิ่งดี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้ชัดเจน แนปไว้ในสัญญาเช่าด้วย สร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

สิ่งสำคัญที่ในเอกสารสัญญาเช่าต้องมีเลยมีดังนี้

  1. จำนวนผู้เช่า ควรระบุให้ชัดเจน สามารถอยู่ได้กี่เคน เช่นไม่เกิน 2-3 คน เพื่อไม่แออัดและก่อเสียงรบกวนเพื่อนบ้านจนเกินไป
  2. ระยะเวลาการเช่า เป็นการบอกกล่าวการสิ้นสุดสัญญาเช่า ระบุในชัดเจนด้วยว่า เมื่อต้องการย้ายออกควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่เดือน หรือหากบอกไม่ทัน ให้ถือว่าการเป็นการเช่านั้น ได้ขยายออกไปด้วยหรือไม่
  3. กำนหนดเวลาในการจ่ายค่าเช่า ต้องจ่ายทุกวันที่เท่าไร ไม่เกินกี่วัน หากจ่ายล่าช้า มีค่าปรับเป็นจำนวนเท่าไร
  4. เงินมัดจำ ค่าประกันความเสียหาย ที่ต้องจ่าย ผู้ให้เช่าจะมัดจำเป็นเวลาเท่าไร จ่ายล่วงหน้าเท่าไร หลักจากสิ้นสุดสัญญา วันนัดรับเงินประกันคืนหลังจากนั้นกี่วัน
  5. การต่อเติมซ่อมแซม ซ่อมบำรุงแอร์ชำรุด ค่าไฟ ค่าน้ำ ระบุว่าใครคือคนซ่อมแซม หรือในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่ได้ระมัดระวัง เช่าเฟอร์นิเจอร์ขาด ระบุให้ชัดว่าผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาถกเถียงการให้เช่า ควรระบุสัญญาให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ผู้ให้เช่าสามารถล็อกประตูหรือตัดน้ำตัดไฟได้หรือไม่ จะได้ไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุก ควรให้ผู้เช่าเซ็นสัญญาทุกหน้า เพื่อเป็นหลักฐานการรับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

สุดท้ายการเลือกผู้เช่าที่ดี ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ ควรประเมินด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น อายุ อาชีพการงาน สัตว์เลี้ยง แสดงถึงความมั่นคง ความรับผิดชอบเพื่อที่สุขสำเร็จในการปล่อยเช่าค่ะ