356-WEB

แนวนโยบาย Macroprudential กำกับการดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น มีการแข่งขันกันสูง ทั้งด้านผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน โดยเฉพาะทางด้านสถาบันการเงิน จัดโปรโมชั่นดุ!! ปล่อยสินเชื่อเพิ่ม ทำให้ไม่สัมพันธ์กันรายได้ จึงเกิดหนี้เสียเยอะ มีปัญหาในการผ่อน ผู้กู้ต้องตกอยู่ในสภาวะ  “มีหนี้สูงเกินตัว”

ด้วยเหตุนี้แบงค์ชาติ จึงได้มีการปรับนโยบายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีการกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับการกู้หลังที่ 2 ขึ้นไปหรือที่อยู่อาศัยมูลค่าสูง มีผลบังคับในการขอกู้ครั้งใหม่เท่านั้น

โดยหาอสังหาฯ นั้นมีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ควรมีเงินดาวน์ 20% ของมูลค่าหลักประกัน แต่หากกู้หลังที่ 2 ขึ้นไป ควรดาวน์อย่างน้อย 5-10% ซึ่งมาตรการนี้ หวังช่วยลดดีมานต์ และลดโอกาสที่ราคาที่อยู่อาศัยจะเร่งขึ้นมากเกินไป ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยจริงๆ จะได้ซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม ส่วนผู้ซื้อเพื่อการลงทุนเก็งกำไร รับความเสี่ยงได้ดีขึ้น ไม่ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป เพราะหากมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นแพร่กระจาย ทำให้ราคาอสังหาฯ ปรับลดอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์และระบบเศรษฐกิจได้ ในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาฯ ก็จะได้ประโยชน์ วิเคราะห์ความต้องการของที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทำให้วางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เมื่อมองทางภาคธนาคาร ไม่ส่งเสริมหนี้ควรเรือนมากเกินความจำเป็น

จึงได้ออกมาตรการปรับนโยบายสินเชื่อขึ้นมา โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ม.ค. 2562 เฉพาะกับการข้อกู้ครั้งใหม่ ไม่มีผลสำหรับการกู้ก่อนหน้านั้น และไม่มีผลสำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรก เพื่อไม่ให้กระทบประชาชนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง

โดยขณะนี้ แบงก์ชาติเปิดรับฟังความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับแนวนโยบายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้ต่อไปการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม และกู้ในระดับที่ผ่อนชำระได้ รวมทั้ง ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ไม่ทำให้เกิดการเก็งกำไรในตลาดจนเกินพอดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย ให้เอื้อต่อการดูแลเสถียรภาพการเงินโดยรวมอย่างยั่งยืน

ทุกคนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2xWHrVq ภายในวันที่ 22 ต.ค. 61 นี้