เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีในกรมสรรพากรประสบการณ์กว่า 20 ปี ผ่านการตรวจสอบในภาษีธุรกิจหลายประเภท ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมกำกับดูแลภาษี ควบคุมทีมในการตรวจสอบบัญชีเอกสารของบริษัท  ทำให้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร
เพียงแค่วิเคราะห์งบการเงินก็สามารถบอกได้เลยว่ามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน

การศึกษา

 • จบปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จบปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยากรต้นแบบประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร
 • หลักสูตร Train the trainer
 • หลักสูตร Professional Coach Certification
 • หลักสูตร Guerrilla Business Intensive
 • หลักสูตร Freedom Trader Intensive
 • หลักสูตร Mission to Millions
 • หลักสูตร Enlightened Warrior Training Camp

ประสบการณ์

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 3 สพท. 48 (2534)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 สท. 16 (2542)
 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภาษี 7 สท. มุกดาหาร (2547)
 • หัวหน้าฝ่ายสำรวจและเร่งรัดภาษีอากร สส. คลองสาน (2548)
 • หัวหน้าทีมการกำกับดูแล สท. 29 (2549-ปัจจุบัน)