หมวดหมู่: , .

Real Estate funding

13,900.00฿

หลักสูตรเข้มข้น  2 วัน ที่จะช่วยให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับ

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทั้งจากธนาคารและตลาดทุน

 

พิเศษจองภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ 2562 เพียง >> 12,900 บาทเท่านั้น

วันศุกร์ – เสาร์ที่ 13-14 กันยายน 2562

เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่ โรงแรมบางกอกชฎา

คอร์สปิดแล้ว

Days
Hours
Minutes
Seconds

วิทยากร

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

คุณวัฒนา จำปาวัลย์

ผู้อำนวยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

คุณวีระมาศ จรัสเลิศรังษี

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จํากัด

คุณวุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน

รองผุ้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน

คุณอภิชาติ ศรีอมรธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

คอร์ส กลยุทธ์หาเงินทุนเพื่อลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Funding)

เงินทุนก็ไม่ต่างจากเส้นเลือดที่ต้องใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ยิ่งเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยิ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงทั้งค่าที่ดิน และค่าพัฒนาโครงการ ซึ่งหลายๆ ครั้ง ท่านอาจจะเจออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพดีน่าสนใจลงทุน แต่เพราะไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง ทำให้ท่านอาจจะได้แค่คิดแล้วเดินผ่านไป และอีกสักพักเมื่อท่านเดินกลับมาก็จะเห็นว่ามีรายอื่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจไปแล้ว

อย่างไรก็ดีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินทุนพร้อม แต่เพราะมีเข้าใจแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้ามผ่านข้อจำกัดเรื่องเงินทุน

หลักสูตรเข้มข้น  2 วัน ที่จะช่วยให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งจากธนาคารและตลาดทุน ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมตัว และการเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ให้เงินทุนใช้ในการพิจารณาอนุมัติ โดยมีกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเห็นภาพในทางปฏิบัติ รวมถึงการเข้าใจวิธี และปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Market Value) เพื่อนำเสนอต่อผู้ให้เงินทุน สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ จากกูรูที่มาจากสถาบันการเงินชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ จากบริษัทประเมินแถวหน้า ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • เทคนิคการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ธนาคารจะไม่ปฏิเสธ
 • เทคนิคและการวางแผนการกู้เงินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • เตรียมตัวอย่างไรให้ขอสินเชื่อธนาคารโดยไม่มีพลาด
 • เจาะลึกขั้นตอนและปัจจัยในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา การพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการอพาร์ทเม้นต์
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา การพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงแรม
 • การหาเงินทุนคุณภาพในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากตลาดทุน
 • จากการใหญ่ (สินเชื่อโครงการ) สู่…ก้าวยักษ์ (การหาเงินทุนจากตลาดทุน)
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน
 • เทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน
 • กรณีศึกษาของการหาเงินทุนผ่านตลาดทุน

 

 • เรียนรู้มูลค่าสินทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 • เข้าใจการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อทราบมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 • การวิเคราะห์และคำนวณกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่า
 • การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินมูลค่าการลงทุนในที่เช่า (สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์)

 

 • เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับเพื่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในตลาดอสังหาฯ
 • เข้าใจหลักการและแนวทางการหามูลค่าตลาด ของอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีประเมินประเภทต่างๆ
 • การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุดของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการกำหนดมูลค่า
 • เข้าใจปัจจัยที่ผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาหาเงินทุนทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุน
 • การวิเคราะห์มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย

 

 • เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งสาหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • โครงสร้างเงินทุนที่ดีของกิจการ ควรมีภาพอย่างไร
 • การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทางเลือกหนึ่งของการ
 • เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งสาหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของกิจการที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่สนใจอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่จัดการด้านการเงิน
 • ผู้ที่เกษียณอายุ
P-Kluay-4b
ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล
ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์